Pilgrimsresor

Hadj (vallfärd)– och Ziyara (helgdom)-karavaner
Nedan finner du en lista av karavaner som är specialiserade för Hadj (vallfärd till Mecka) och Ziyara (besök av helgedomar) från Sverige.
Vänligen notera att muslimsk.se tar absolut inga ansvar i förhåll till karavanernas tjänster och kvalitet.
De resenärer som har haft erfaringar med nedan karavaner har möjlighet att lämna en ärlig utvärdering i form av stjärnor och/eller kommentar till den relevanta delen för deras karavan.
Har du en karavan för Hadj eller Ziyara, och vill gärna vara tillgänglig i denna hemsida, ombeds du att skicka dina kontaktuppgifter och information om verksamheten till muslimsk.se

Back to top button