Böneplatser

Att hitta en lämplig plats för att be de fem obligatoriska bönen (Salaat/Namaz) som varje muslim upprätthåller varje dag, kan vara en stor uppmaning ibland. Man vill inte störa andra, samtidigt vill man helst hitta en ren, lugn och stilla miljö för att utföra sin bön och tala med Gud swt i lugn och ro. Nedan är en lista av lämpliga ställen där man kan utföra sin bön.  Vänligen notera att dessa platser är öppna till alla oavsett tro. Inne i dessa bönerum förväntas det att man idkar bön i tyst- och stillhet för att inte störa andra.

Vänligen kontakta oss ifall du vill tipsa om en lämplig plats för bön.

Pilgrimsresor

Hadj (vallfärd)– och Ziyara (helgdom)-karavaner
Nedan finner du en lista av karavaner som är specialiserade för Hadj (vallfärd till Mecka) och Ziyara (besök av helgedomar) från Sverige.
Vänligen notera att muslimsk.se tar absolut inga ansvar i förhåll till karavanernas tjänster och kvalitet.
De resenärer som har haft erfaringar med nedan karavaner har möjlighet att lämna en ärlig utvärdering i form av stjärnor och/eller kommentar till den relevanta delen för deras karavan.
Har du en karavan för Hadj eller Ziyara, och vill gärna vara tillgänglig i denna hemsida, ombeds du att skicka dina kontaktuppgifter och information om verksamheten till muslimsk.se

Qibla

Back to top button